Tel: 0729 789 606; 031-808 35 93

Contacteaza-ne

Solicitare acord și informare generală cu privire la politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor centrului Ideal Contour. Pentru noi, având în vedere relația specială cu toți clienții noștri, este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceeași măsură, confidențialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

Cine suntem?


Ideal Contour Face & Body Skin Center este o societate care funcționează în conformitate cu legile din România, cu punctul de lucru în Bd. Gheorghe Șincai Nr. 13, Bl. 5, Et. 1, Ap. 7, Sector 4, București.

Ce date prelucrăm?


În vederea informării cu privire la programarile efectuate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?


Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează. Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul. Situațiile în care centrul Ideal Contour va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1. Înregistrarea fișei de client pentru efectuarea programarilor. Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a înregistra o fișă de client în care se regăsește istoricul programărilor Dvs. și a tuturor ședintelor efectuate. Totodată, unele din aceste date (de ex: adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional. De asemenea, în timpul utilizării platformei www.idealcontour.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate. Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

2. Înscriere pentru evaluare corporală sau facială gratuită. Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cazul înscrierii pentru evaluarea corporală sau facială gratuită constă în transmiterea numelui, e-mailului, numărului de telefon si în care doriți să efectuați programarea, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informații legate de data programării, ora programării, informarea în ceea ce privește contraindicațiile, pregătirea pentru ședință.

3. Abonare la Newsletter. Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre, de marketing direct și publicitate.

4. Trimiterea sms-urilor. Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre programarea efectuată, de marketing direct și publicitate ocazională.

Cine are acces la datele Dvs.?


Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:
1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail,
2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon,
3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă,
4. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon,
5. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă,
6. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail,
7. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp,
8. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp.

Cât timp sunt stocate datele Dvs.?


Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție. Puteți cere ștergerea datelor la adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau completând formularul de ștergere a datelor din platforma www.idealcontour.ro.

Care sunt drepturile Dvs.?


În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

– dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea centrului Ideal Contour o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., centrul Ideal Contour poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent,

– dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către centrul Ideal Contour a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; centrul Ideal Contour va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru,

– dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea centrului Ideal Contour ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar centrul Ideal Contour are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine centrului Ideal Contour în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; centrul Ideal Contour va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru,

– dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea centrului Ideal Contour restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite centrului Ideal Contour să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) centrul Ideal Contour nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale centrului Ideal Contour prevalează asupra drepturilor Dvs.; centrul Ideal Contour va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru,

– dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către centrul Ideal Contour, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la centrul Ideal Contour la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic,

– dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții,

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri,

– dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal www.anpc.ro,

– dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de centrul Ideal Contour pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveti acces la datele Dvs.?


Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Centrul Ideal Contour vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format. Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de centrul Ideal Contour gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, centrul Ideal Contour poate:

(i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate,
(ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de centrul Ideal Contour, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!

Cookie-urile ușurează procesul de afisare a serviciilor noastre. Utilizând serviciile noastre, ne permiteți să folosim cookie-uri.